volajte

0905 245 660

AKO FUNGUJE KLIMATIZÁCIA


Princíp klimatizácie je vždy rovnaký - absorbovanie energie na jednom mieste a uvoľňovanie tejto energie na inom mieste. Vnútorná a vonkajšia jednotka tvorí uzavretý okruh. V potrubí prúdi chladivo, ktoré mení skupenstvo z kvapalného na plynné a naopak. Pri tejto zmene dochádza k prudkému ochladeniu výparníka a ten ochladí a prefiltruje cirkulujúci vzduch v miestnosti.

Moderné klimatizačné zariadenia môžu pracovať aj obrátene a to tak, že môžu zameniť funkciu kondenzátoru a chladiča. Takému zariadeniu hovoríme tepelné čerpadlo, pretože prečerpáva teplo z vonku do miestnosti.